Raport Zrównoważonego
Rozwoju 2021

Zmieniamy oblicze
transportu publicznego

Pełna wersja
raportu

Solaris Bus & Coach w 2021 roku

Dostarczyliśmy
1492
autobusy i trolejbusy
35%
z nich nie emituje żadnych spalin
41%
naszej produkcji to pojazdy z napędami alternatywnymi
Przekazaliśmy do 45 europejskich miast
346 elektrobusów
119 trolejbusów
54 autobusy wodorowe
Jesteśmy liderem sprzedaży autobusów bezemisyjnych w kontynentalnej Europie z udziałem na poziomie ponad
15%*
* Europejski rynek z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Irlandii. Źródło: CME Solutions, Chatrou.

Nasza wizja zrównoważonych miast

Jesteśmy przekonani, że na wyzwania, jakie stawia rosnąca urbanizacja, może odpowiadać elektromobilność. Czysty, cichy i bezpieczny transport publiczny oznacza zdrowsze i bardziej przyjazne do życia miasto. To także mniejsze emisje szkodliwych substancji, a tym samym mniejsze zagrożenia dla przyszłych pokoleń i środowiska naturalnego.

Nowoczesne miasta są przyjazne dla ludzi i dla środowiska. W takich miastach szeroko dostępny, bezpieczny i komfortowy transport publiczny jest centrum, wokół którego rozwijają się różnorodne rozwiązania zrównoważonej mobilności. Miasto przyszłości to przestrzeń zaawansowanego postępu społecznego, napędzanego zieloną energią. To także miejsce rewitalizacji przyrodniczej, ekologicznej i środowiskowej.

Zobacz więcej

Zeroemisyjne pojazdy Solarisa

Pojazdy elektryczne nie emitują żadnych zanieczyszczeń w miejscu użytkowania, zapewniają komfort jazdy, a przez niski poziom generowanego hałasu - zwiększają jakość życia w mieście.

Zobacz więcej

Bateryjne pojazdy idealnie spełniają wymagania ruchu miejskiego. Szeroka gama możliwości w zakresie długości autobusu, silnika, rodzaju baterii, ale także sposobów ich ładowania powodują, że łatwo je dostosować do specyfiki rozmaitych miast - do ich klimatu, charakterystyki ruchu miejskiego, obłożenia linii, a nawet ukształtowania terenu.

Bezemisyjny napęd, innowacyjne i bezpieczne systemy wsparcia ADAS, nowoczesne wyposażenie i komfortowe wnętrze czynią z nich realną, zieloną alternatywę dla spalinowego transportu w mieście.

Źródłem energii jest w nich wodór. Pierwiastek przekształcany jest w energię elektryczną w ogniwie paliwowym, będącym swoistą minielektrownią na pokładzie pojazdu. Wytworzona energia elektryczna trafia bezpośrednio do napędu, a jej nadwyżki są przechowywane w bateriach i używane w momentach najwyższego zapotrzebowania, czyli np. podczas przyspieszania pojazdu. Jedynym produktem reakcji w ogniwie paliwowym jest woda oraz ciepło. Technologia wodorowa wykorzystana do produkcji elektryczności umożliwia pokonywanie autobusom długich dystansów bez żadnych emisji.

Napędzane są energią elektryczną dostarczaną, podobnie jak w przypadku tramwajów, z sieci trakcyjnej, nie potrzebują jednak szyn do poruszania się po drodze. Są to ciche pojazdy, które nie emitują żadnych emisji w miejscu użytkowania. Mogą być wyposażone w dodatkowe baterie, które są ładowane w trakcie jazdy poprzez system In-Motion-Charging. Takie rozwiązanie powoduje, że trolejbusy mogą kursować po mieście również bez przyłączenia do sieci trakcyjnej.

Innowacyjność w obszarze zrównoważonego transportu zbiorowego to jedna z kluczowych wartości firmy Solaris i podstawa naszej przewagi konkurencyjnej

Oznacza to znacznie większe zasięgi pojazdu, przy zachowaniu tej samej masy baterii, co przekłada się na zwiększoną efektywność energetyczną autobusu elektrycznego.

Zobacz więcej

To precyzyjny instrument diagnostyczny, który służy do monitoringu i zarządzania flotą. System umożliwia sprawne zarządzanie flotą autobusów elektrycznych i optymalne jej wykorzystanie, co ma przełożenie na oszczędności zużycia energii. System z powodzeniem można wykorzystać także do skutecznego zarządzania flotami wyposażonymi w inne napędy.

Zobacz więcej

Autobusy marki Solaris będą mogły być wyposażone w urządzenie rysujące przestrzenną mapę za pomocą znaczników AR. Odzwierciedlenie przestrzenne pojazdu pozwoli na zdalne prowadzenie procesów odbioru i inspekcji pojazdów, a także testów serwisowych czy napraw z możliwością rejestracji czasu pracy. Poza oczywistym aspektem ekonomicznym takiego rozwiązania niebagatelne znaczenie ma też znaczna redukcja oddziaływania tych czynności na środowisko.

Zobacz więcej

To zaawansowane obliczenia i symulacje, które wykonujemy dla klientów, by dopasować autobusy elektryczne, ich wyposażenie, liczbę i technologię baterii oraz sposób ładowania idealnie do zróżnicowanych potrzeb miast. W tym celu analizujemy szereg danych i informacji, m.in. liczbę przystanków, liczbę pasażerów, rozkład jazdy w danej lokalizacji, warunki topograficzne oraz klimatyczne. Szeroka oferta i duże doświadczenie pozwalają nam proponować klientom optymalne rozwiązania w zakresie baterii, długości pojazdów, doboru napędu, systemu komfortu klimatycznego czy elementów wyposażenia.

Zobacz więcej

To jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji ładowania pojazdów. Nowa przestrzeń jest miejscem, gdzie odbywają się testy nowych technologii i funkcjonalności, procesy ładowania i rozładowywania baterii oraz prezentacje nowatorskich rozwiązań wśród klientów. Stacja wspiera funkcjonalność V2G (Vehicle-to-Grid), czyli dwukierunkowego przepływu energii między pojazdem a siecią elektroenergetyczną. Dzięki niej możliwe jest rozładowywanie autobusów w celach testowych oraz wykorzystywanie pojazdów jako mobilnych magazynów energii.

Zobacz więcej

Środowisko

Bierzemy odpowiedzialność za nasze produkty w całym cyklu życia oraz nieustannie pracujemy nad ograniczaniem naszego wpływu na otoczenie m.in. poprzez racjonalne korzystanie z zasobów.

Zobacz więcej

Badamy cykl
życia produktów

Zobacz więcej

W 2021 roku oceniliśmy wpływ na środowisko naturalne w całym cyklu życia pojazdów elektrycznego i hybrydowego (Life Cycle Assessment, LCA), a w kwietniu 2022 roku uzyskaliśmy etykiety środowiskowe EPD (Environmental Product Declaration) dla modeli Solaris Urbino 18 electric oraz Solaris Urbino 12 hybrid.

Środowisko

Bierzemy odpowiedzialność za nasze produkty w całym cyklu życia oraz nieustannie pracujemy nad ograniczaniem naszego wpływu na otoczenie m.in. poprzez racjonalne korzystanie z zasobów.

Zobacz więcej

Mierzymy
ślad węglowy

Zobacz więcej

Środowisko

Bierzemy odpowiedzialność za nasze produkty w całym cyklu życia oraz nieustannie pracujemy nad ograniczaniem naszego wpływu na otoczenie m.in. poprzez racjonalne korzystanie z zasobów.

Zobacz więcej

Odpowiedzialnie
postępujemy z odpadami

Zobacz więcej

Ograniczamy wytwarzanie odpadów, właściwie je składujemy i segregujemy, tak, by zapewnić jak najwyższy poziom recyklingu i odzysku.

  • Żadne z wytworzonych przez nas odpadów nie trafiło na składowiska
  • 67% odpadów powstałych w wyniku naszej działalności poddane zostało recyklingowi

Środowisko

Bierzemy odpowiedzialność za nasze produkty w całym cyklu życia oraz nieustannie pracujemy nad ograniczaniem naszego wpływu na otoczenie m.in. poprzez racjonalne korzystanie z zasobów.

Zobacz więcej

Zmniejszamy zapotrzebowanie
naszych produktów na energię

Zobacz więcej

Środowisko

Bierzemy odpowiedzialność za nasze produkty w całym cyklu życia oraz nieustannie pracujemy nad ograniczaniem naszego wpływu na otoczenie m.in. poprzez racjonalne korzystanie z zasobów.

Zobacz więcej

Realizujemy projekt
drugiego życia baterii

Zobacz więcej

Celem projektu jest stworzenie prototypu systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o zużyte baterie autobusów.

Ludzie

Największym potencjałem naszej firmy są pracowniczki i pracownicy. Chcemy im zapewniać komfortowe, konkurencyjne, uczciwe i rozwojowe warunki pracy. Tworzymy kulturę pracy opartą na współodpowiedzialności, dialogu i wzajemnym szacunku. Wierzymy, że tylko dzięki takiemu podejściu możemy realizować strategię firmy i rozwijać się jako organizacja.

Podejmując różnorodne działania z zakresu doświadczenia pracowników, jak i zapewniając stabilne zatrudnienie i szerokie perspektywy rozwoju zawodowego, dbamy także o to, aby osoby pracujące z nami wiązały swoją przyszłość właśnie z Solarisem.

Zobacz więcej

Stawiamy na rozwój wszystkich naszych pracowników i pracowniczek. Jesteśmy przekonani, że dostępne możliwości szkolenia się wspierają nie tylko realizację strategii firmy, ale wzmacniają także nasze pracowniczki i pracowników - wspomagają ich rozwój zawodowy i ciągłość zatrudnienia, a także podnoszą satysfakcję z wykonywanej pracy.

Zależy nam na tym, aby nasze pracowniczki i pracownicy mogli coraz łatwiej godzić pracę z życiem prywatnym, a dzięki temu dbać o relacje prywatne i unikać wypalenia zawodowego. Oferujemy dlatego szeroki pakiet benefitów i rozbudowany system premiowy.

Godzenie różnych sfer życia wspomagają następujące rozwiązania:

  • elastyczne godziny pracy
  • równoważny czas pracy
  • home office
  • możliwość indywidualnego grafiku pracy

Chcemy tworzyć przyjazne miejsce pracy dla wszystkich pracowniczek i pracowników bez względu na jakiekolwiek różnice.

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowniczek i pracowników są dla nas kluczowe. W naszej firmie obowiązuje szereg zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, których celem jest spójne i efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy we wszystkich naszych zakładach.

Bezpieczeństwo
produktów

Zobacz więcej

W procesie projektowania i produkcji pojazdów priorytetowo traktujemy zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom, pasażerom i pasażerkom, a także innym uczestnikom ruchu. Upewniamy się, że używane przez nas materiały spełniają rygorystyczne normy. We wszystkich naszych autobusach oferujemy także szereg zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, które wspierają kierowców w codziennej pracy.

Relacje ze
społecznością lokalną

Zobacz więcej

Mamy pełną świadomość, że mając wpływ na środowisko naturalne, oddziałujemy także na życie i funkcjonowanie lokalnych społeczności.

Ład korporacyjny

Wyznaczamy sobie najwyższe standardy w zakresie właściwego postępowania, przez które rozumiemy nie tylko zgodność z przepisami prawa, ale także wierność przyjętemu w czerwcu 2013 roku Kodeksowi Dobrych Praktyk Solaris i regulacjom na poziomie grupowym ujętym w Kodeksie Postępowania Grupy CAF.

Zobacz więcej